Technisch voetbalplan K. RDZ

Technisch voetbalplan K. RDZ

INHOUDSOPGAVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE

2

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEIDING

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAININGSOPZET

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCENTEN

5

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAININGSMETHODE/DOCUMENTATIE

6

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDEN

7

 

 

 

 

 

 

 

 

DOORSTROMEN NAAR SENIOREN

8

 

 

 

 

 

 

TOT SLOT

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEIDING

 

 

 

Dit plan is geschreven met de intentie om het voetbaltechnische gedeelte binnen

de jeugd van K. RDZ op een hoger plan te krijgen. Het moet worden gezien

als een houvast en basis voor een geslaagde jeugdopleiding en moet dus flexibel

toegepast worden.

Getracht is om het plan zo op te zetten dat trainers zelf initiatief kunnen nemen om

met de clubvisie/trainingsschema’s samen met wat eigen inbreng de doelstellingen kunnen bereiken.

Wel is het noodzakelijk dat de hoofdtrainers van de seniorenteams de trainers van de jeugdteams gaan ondersteunen waardoor niet alleen de spelers van de seniorenteams de volle aandacht krijgen maar ook de spelers in de jeugdteams dezelfde aandacht krijgen.

Dit plan is tevens geschreven om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid van iedereen

binnen de jeugd omhoog gaat en dat iedereen van elkaar weet waar we mee bezig zijn.

Het voetbaltechnisch plan is niet geschreven als de waarheid, maar het is in mijn ogen

een basis waarop we met z'n allen een goede jeugdopleiding kunnen opzetten

binnen K. RDZ.

 

 

 

TVJO
en
K. RDZ-bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAININGSOPZET

 

 

Onderbouw, Talentenplan

U6 tot U9
5 t/m 8 jaar

Bij de onderbouw gaat het puur om het ontwikkelen van het individu. Natuurlijk spelen ze in team maar dit zien we puur en alleen als hulpmiddel om het individu verder te ontwikkelen. Op de training is er sprake van heel veel herhaling zodat het individu zich optimaal kan ontwikkelen. De coaching is vooral gericht op “ik” en dus niet op “wij”.

 

Middenbouw, Basisplan

U10 tot U14
9 t/m 13 jaar

Bij de middenbouw gaat het nog steeds om de individuele ontwikkeling van spelers, maar dan meer gericht op het team. Teamtactiek en resultaat gaan nu een grotere rol (niet hoofdrol!!) spelen. De jaren bij de onderbouw hebben de basis gelegd om te leren wanneer de bal moet ingespeeld worden, wanneer diep, in de voet, … Er wordt buiten het technische nu ook op tactische basis getraind.

 

Bovenbouw

U15 tot U17
14 t/m 17 jaar

In de bovenbouw gaan we de spelers leren toewerken naar het seniorenvoetbal. Zelfverantwoordelijkheid nemen voor het eigen functioneren speelt daarbij een grote rol. Voetbalinhoudelijk moeten spelers precies weten wat hun sterke en zwakke punten zijn en hier ook naar kunnen handelen. Er wordt ook meer specifiek getraind.

 

 

 

ACCENTEN

 

 

De accenten liggen bij elke leeftijdsgroep anders.

Hier worden per groep wat accenten opgesomd (deze kunnen nog bijgevuld worden):

U6: leren met de bal omgaan, dribbelen, controle over de bal, techniek (basis), leren passen;

U7: herhaling van voorgaande + uitbreiden, positiespel, uitvoetballen;

U8: herhaling voorgaande + uitbreiden, techniek (medium), leren scoren, gericht passen;

U9: herhaling voorgaande + uitbreiden;

U10: herhaling voorgaande, passeerbewegingen, snelheid in uitvoering, snel denken, tactiek (basis);

U11: herhaling voorgaande + uitbreiding;

U12-U13: voorgaande in praktijk brengen, tactiek medium, techniek gevorderd;

U14-U15: herhaling voorgaande + uitbreiding, tactiek gevorderd, focus op samenspel en combineren;

U16-U17: Herhaling voorgaande + uitbreiding, voorbereiden op seniorenvoetbal, focus op teamgericht voetballen;

U21: Laatste stap voor seniorenvoetbal, al het voorgaande in praktijk brengen, focus op teamgerichte prestaties, resultaat begint belangrijk te worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAININGSMETHODE/DOCUMENTATIE

 

 

De trainingsmethode ligt bij elke trainer anders, doch moet dit in de lijn van de vooropgestelde en vooraf besproken clubvisie liggen. Er zijn opgestelde trainingen ter beschikking en bij vragen kan men steeds terecht bij de TVJO of coördinator onder -en middenbouw.

Men vraagt ook om zelf opgestelde trainingen (of een kopie ervan) aan de club te bezorgen voor de bibliotheek.

Er dient steeds constructief getraind te worden en positief omgegaan te worden met de spelers. Verlies je de controle of loopt het uit de hand, neem dan meteen contact op met de TVJO.

Tracht de talenten in de spelers aan te wakkeren, verbeteren, optimaliseren, … Laat deze niet verloren gaan. Vergeet niet, zij zijn de toekomst van de club.

Voor elke leeftijdscategorie ligt een opleidingsplan klaar. Deze dient men zo goed mogelijk op te volgen. De opleidingsplannen hebben tot doel de spelers optimaal op te leiden tot potentieel goede voetballers.

K. RDZ wenst de trainers ook bij te staan waar nodig. Spreek de coördinators of TVJO hierover aan indien je dit nodig acht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE WEDSTRIJD

 

 

Alle wedstrijden die worden gespeeld moeten door de trainers en spelers worden gezien als de omzetting in de praktijk van de trainingen. Voor de spelers is het een moment waarop ze kunnen laten zien wat ze geleerd hebben. De trainers zien dit als een moment om te toetsen of de spelers begrijpen wat ze geleerd hebben en of ze het kunnen gebruiken tijdens de wedstrijden.

De Coaching tijdens de wedstrijden dient nog steeds om de spelers iets bij te leren, te corrigeren, het goede te benadrukken, …

Ook hier geldt dat de coaching tijdens de wedstrijden verschilt per leeftijdsgroep. Zo zal er bij de allerjongsten iets intenser en van heel kortbij gecoacht dienen te worden. Naarmate de spelers ouder worden zal er meer tactischer moeten begeleid worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOORSTROMEN NAAR SENIORS

 

 

Dit opleidingsplan en de visie van de club hebben tot doel zelfopgeleide spelers op termijn in het eerste elftal te krijgen of naar hogere clubs met aanzien te laten gaan. Indien een zelfopgeleide speler het zou maken bij een grote club wilt dit alleen maar zeggen dat de club en de trainers goed werk hebben geleverd. De jonge spelers moeten terug de ambitie krijgen om voor het eerste elftal te kunnen spelen en wij als club dienen hen de mogelijkheden te geven om dit niveau na te streven.

Zowel het bestuur als de trainers die deze spelers onder hun hoede hebben gehad zullen trots zijn dat er spelers uit de eigen jeugd in het eerste elftal spelen.

 

Slogan van onze mooie club:

 

Onze jeugd is onze rood-zwarte toekomst, onze toekomst is onze rood-zwarte jeugd.

 

 

TOT SLOT

 

 

Dit plan samen met onze visie kan slechts slagen indien wij allen aan hetzelfde zeel trekken en indien onze neuzen allemaal in dezelfde richting wijzen.
Wil dit zeggen dat de club niet openstaat voor andere meningen, ideeën, gedachten, …
Neen, zeker niet. Iedereen is welkom om dit te bespreken. Weet wel, het moet passen in de clubfilosofie en onbeduidend aansluiten met onze toekomstvisie.

Remember this:

 

You don’t have to be great to Start, but you have to start to be great!

 

Bedankt en succes!!!

Sportief verantwoordelijke/TVJO
en
K. RDZ-bestuur

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!