top of page
OIP.jpeg

Ongeval

Sporten is gezond, maar een kwetsuur oplopen is snel gebeurd. Op de Club is er basismateriaal voorzien om de eerste hulp bij ongevallen toe te dienen alsook een AED -toestel. Elk lid dat aangesloten is bij onze club is verzekerd bij de KBVB voor ongevallen. Procedure aangifte Ongeval Ieder ongeval dient vastgesteld te worden door een geneesheer en binnen de 21 dagen aangegeven te worden bij de KBVB door de gerechtigde correspondent van KRDZ, zoniet wordt het dossier niet aanvaard door de KVBV. Gelieve daarom zo snel als mogelijk de gerechtigde correspondent op de hoogte te brengen indien u een kwetsuur oploopt door het meldingsformulier ongeval dat u hier kan downloaden of via uw trainer of in de kantine kan krijgen, ingevuld aan hem te bezorgen. Hij kan dan een elektronisch dossier aanmaken en u het bewijs dat door de dokter moet ingevuld worden bezorgen. Indien het ongeval een dringende interventie van de dokter noodzaakt, kan u een blanco ongevalformulier hier downloaden of via uw trainer of in de kantine krijgen. U dient het volledig ingevuld meldingsformulier, alsook het door de dokter ingevulde ongevallenformulier van de KVBV binnen de 14 dagen te bezorgen aan de gerechtigde correspondent van KRDZ (gegevens zie verder onderaan). Let erop dat de alle gegevens ingevuld zijn, overeenkomen en consistent zijn! Eventuele bijkomende (kiné)behandelingen: Indien er bijkomende (kiné)behandelingen noodzakelijk zijn, dient u een fotokopie van het doktersvoorschrift binnen te brengen bij de GC. De GC zal deze kopie overmaken aan de KVBV voor toelating. Zonder officiële toelating van de KVBV worden de extra (kiné)behandelingen NIET terugbetaald. Afhandeling dossier: Na indienen van het ongevallenformulier ontvangt de GC van de KVBV een ontvangstbewijs en een getuigschrift van genezing. Dit getuigschrift van genezing moet door de behandelende geneesheer ingevuld worden. Het ingevulde getuigschrift en ALLE originele onkostennota’s moeten in een omslag overgemaakt worden aan de GC die ze vervolgens voor verwerking doorstuurt naar de KVBV. Na behandeling door de KVBV wordt het geld waarop u recht heeft op de door u doorgegeven bankrekening teruggestort door KRDZ. Voor bijkomende vragen: Neem contact op met de GC van KRDZ. Danny Leenen Bronstraat 6 3440 ZOUTLEEUW M: 0497/979210 E-mail: leenen.danny@skynet.be

OIP (1)_edited.jpg
bottom of page